Kursevi   >    Učenje bosanskog za strance   >   
  • Učenje bosanskog za strance
  • Za strance organiziramo kuseve učenja bosanskog jezika sa bilingualnim profesorima. Kursevi ovog tipa su uvijek osmišljeni kao one-to-one,mada se prema zahtjevu i potrebama kandidata mogu organizirati i u grupama.
  •  
  •  

MARKS CENTER FOR ENGLISH
Hasana Kikića br.7
71000 Sarajevo

Tel: (033) 215-869
E-Mail: info@markscentar.ba